месингови съединители тип "Ермето"

Месингови съединители

 

неръждаеми съединители тип "Ермето"

Неръждаеми съединители