Monthly Archives: February 2016

Нов каталог на Паркер-Льогри

Parker-Legris-new-catalog

Parker-Legris new catalog

Излезе нов каталог на Паркер-Льогри за 2015 година. Той включва 10 нови серии, 800 допълнителни изделия, обновени съдържание и структура, лесно търсене на продукти и информация, както и интерактивна електронна версия: можете да я намерите на официалния сайт на Паркер-Льогри – www.parkerlegris.com/cat/en